Haak aan bij LEADER Achterhoek

LEADER is onderdeel van het Europese subsidieprogramma voor de sociaaleconomische plattelandsontwikkeling (POP3), dat van 2016 tot 2022 loopt. LEADER stimuleert en ondersteunt inwoners van zeven Achterhoekse gemeenten bij het uitwerken van een plan dat de leefbaarheid op het platteland bevordert, zodat het een concreet project wordt. Voor dat project kan een financiële bijdrage worden aangevraagd. Daarnaast voorziet de Lokale Actie Groep (LAG) van LEADER Achterhoek in advies en ondersteuning voor de totstandkoming van dat project.

LEADER Achterhoek wil een hecht netwerk van inwoners, organisaties en overheden vormen en werkt daarbij samen met Achterhoek2020. In het netwerk worden kennis, informatie en ideeën voor een vitale Achterhoek ingebracht en gedeeld. Kern van de aanpak van LEADER Achterhoek is lokale kracht, integrale aanpak, kennisoverdracht en het leggen van verbindingen zodat ideeën worden omgezet in goede projecten.

Om welk gebied gaat het?

De projecten van LEADER Achterhoek 2016-2022 moeten worden uitgevoerd in (of ten goede komen aan) de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem (met uitzondering van de stad), Oost Gelre, Oude IJsselstreek en Winterswijk. Inwonenden van het LEADER-gebied kunnen zowel individueel als in groeps- of vereningsverband een aanvraag indienen. Naast de Achterhoek bestaan er nog 20 andere LEADER-gebieden in Nederland en in de rest van de Europese Unie.

Voor wie?

Inwoners en groepen (zoals bijvoorbeeld verenigingen, belangenorganisaties, dorpshuizen of samenwerkende ondernemers) in het LEADER-gebied kunnen een aanvraag indienen.

LEADER-bijdrage

De LEADER-bijdrage is een percentage van de eenmalige investeringskosten voor het project. De gemeenten en het Waterschap stellen naast de Europese LEADER-bijdrage ook cofinanciering beschikbaar. Samen is deze bijdrage maximaal 50% van de totale projectkosten, daarnaast moet de initiatiefnemer andere financiering zoeken, bijvoorbeeld vanuit fondsen, sponsoring, lening of eigen middelen.
Vanuit LEADER is geen geld beschikbaar voor de exploitatie (jaarlijkse kosten). Na de opstartfase moet het project zichzelf in stand kunnen houden.

In totaal zal in de Achterhoek ongeveer 11,2 mln euro worden geïnvesteerd. Hiervan komt 25% van de Europese Unie, 25% van de meewerkende lokale overheden en 50% van eigen middelen, particulieren, fondsen en vrijwilligersinzet (onbetaalde arbeid van vrijwilligers wordt gewaardeerd op € 22,- per uur).

Uitvoering door Lokale Actie Groep

LEADER Achterhoek wordt uitgevoerd door de Lokale Actie Groep (LAG), die bestaat uit vertegenwoordigers van de landbouw, recreatie, toerisme, landschap, arbeid, onderwijs, banken, dorpsbelangen, cultuur en overheden uit de deelnemende gemeenten en Waterschap Rijn en IJssel. Iedere deelnemende gemeente is vertegenwoordigd in de Lokale Actie Groep.
Klik hier voor meer informatie over de LAG.
De LAG toetst in hoeverre het project voldoet aan één of meerdere LEADER-doelen in de Lokale ontwikkelingsstrategie Achterhoek (LOS).
Klik hier voor de criteria.